Carian perkara yang berkaitan dengan blog ini

Sunday, May 30, 2010

Apa ada pada lantai?


Foto 1: Lantai di telaga yang terdapat di Kota Ngah Ibrahim


Foto 2: Lantai di Kota A Famosa

Susunan bata yang unik bagi lantai di Kota A Farmosa menimbulkan persoalan kerana mempunyai susun atur yang hampir sama dengan lantai yang terdapat pada telaga di Kota Ngah Ibrahim. Adakah susun atur ini satu “password” kepada suatu jawapan dari persoalan yang berlegar di minda ini. Kenapa telaga ini ditimbus oleh British ketika mereka menduduki Kota Ngah Ibrahim tersebut? Kalau Kota Ngah Ibrahim ada kaitan dengan Istana Raja Bersiong dan ada juga kaitan dengan Kota A Farmosa apakah maksud yang tersirat? Jawapan yang mudah ianya satu kebetulan... hmmm..

No comments:

Post a Comment